Svenska: Vilka vi är

Vilka vi är :

Chilenska Riksförbundet är en nationell organisation konstituerat av lokala föreningar inom kultur, utbildning, sport, rekreation, solidaritet, och av individuella medlemmar. Detta är en ideell organisation, oberoende av/från politiska partier, fackföreningar, religiösa institutioner eller myndigheter. Det styrs av de allmänna principerna om solidaritet, jämlikhet, demokrati, rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter.

Organisationen bevakar de rättigheter och intressen för chilenare och latinamerikaner, som bor i Sverige, och stöder, främjar, utvecklar, bevarar och sprider den chilenska och latinamerikanska kulturen.

Chilenska Riksförbundet strävar för en positiv integration i Sverige för chilenare och latinamerikaner, samt arbetar för att främja och utveckla goda relationer mellan Sverige, Chile och Latinamerika.


Våra mål:• En rättvis , likvärdig och demokratiskt samhälle, där alla har samma värde och lika rättighet.

• Ett samhälle där alla medlemmar har social trygghet, och lever i harmoni efter sina egna förutsättningar.

• Ett öppet, tolerant och generöst samhälle där diskriminering, främlingsfientlighet eller rasism inte accepteras.
Övriga mål::• Rösträtt för chilenare som bor utomlands utan ytterligare krav som fastställts av den nuvarande konstitutionen.

• Rösträtt för invandrare i alla demokratiska organ i Sverige.

• Avsluta diskriminering i arbetslivet.

• Förbud mot rasistiska organisationer.

• Jämställdhet för grupper oavsett sexuell läggning.

• Chilenska Riksförbundet kämpar för fullständig översyn över avtalet ”Social trygghet” mellan Chile och Sverige.

Teléfonos de contacto


Aurora Jern

Vicepresidente reg zona Sur. (Centrum Regional Viceordf.)

+46 (0) 735 46 96 01

Olga Persson

Directora (Direktör)

+46 (0) 706 47 28 49

Patricia Boudon

Prosecretaria (Pro-sekreterare)

+46 (0) 736 54 08 62

Kontakta oss via

info@chilenskariksforbundet.se

Box 3185, 400 10, GÖTEBORG

Teléfonos de contacto


Pablo Fuentes Espinoza

Presidente (Ordförande)

+46 (0) 764 18 20 10

Osvaldo Bascunan Cornejo

Secretario General (General sekreterare)

+46 (0) 737 85 75 09

David Retamales Toro

Tesorero (Kassör)

+46 (0) 761 79 90 75

Osvaldo Bascunan Cornejo

Cancilleria (Kansli)

+46 (0) 737 85 75 09