LA FEDERACION NACIONAL CHILENA DE SUECIA TE INFORMA. ELECCIONES EN SUECIA EL 9 DE SEPTIEMBRE.

Actor y concejal de Maipú destruye gestión de Cathy Barriga en el municipio
8 september, 2018
Filtran el nuevo logo de Carabineros para acercarse a la ciudadanía
8 september, 2018

LA FEDERACION NACIONAL CHILENA DE SUECIA TE INFORMA. ELECCIONES EN SUECIA EL 9 DE SEPTIEMBRE.

LA FEDERACIÓN NACIONAL CHILENA DE SUECIA TE INFORMA. ELECCIONES EN SUECIA EL 9 DE SEPTIEMBRE.

El domingo 9 de septiembre 2018, son las elecciones al  Parlamento Nacional, al Parlamento Regional y Municipales en Suecia, sin lugar a dudas este año las elecciones tienen una gran significación al interior de las comunidad chilena y latinoamericano residente hoy en día  Suecia, producto del gran avance que tiene al interior del pueblo sueco, del partido Sveriges Demokraterna, organización política esta que tiene un discurso racista y gran parte de su retorica se basa en echarle la culpa de todo lo malo  que sucede en Suecia, a los extranjeros.

Lamentablemente, la participación en las elecciones en Suecia de la comunidad chilena, ha ido decreciendo y hoy en día es de alrededor del 50%. Esta situación debemos revertirla y es tarea de cada uno de nosotros (as),  motivar al interior de nuestras familias, amigas, amigos, organizaciones culturales, sociales y deportivas a  una mayor participación en las próximas elecciones, ya que esta  bastante claro que NO DA LO MISMO QUIEN GOBIERNE.

Es en esta perspectiva que como Federación Nacional Chilena de Suecia, iniciaremos un ciclo de entrevistas virtuales y publicaciones de algunos trabajos en relación a las próximas elecciones en Suecia.

 

 

1.- Vem är  Patrik  Helgeson . ?  En kort presentation om dig själv. 

Jag är 33 år gammal, arbetar som lärare och bor i lägenhet i Biskopsgården i Göteborg sedan nio år tillbaka. Jag har varit politiskt aktiv på olika sätt sedan tonåren. Sedan 2011 är jag också politiker i stadsdelsnämnden.

 

2.- Valet 2018 närmare sig väldig snabb.  Många anser att detta val är väldigt viktig för Sveriges framtid.  SD framgång oroar många invandrare.Vad anser du angående det ?

Jag är också orolig över SD:s framgångar. SD är samma parti som spred främlingsfientlig propaganda mot iranier och irakier på 80-talet och mot människor från forna Jugoslavien på 90-talet. Nu försöker de spä på motsättningar mellan invandrargrupper genom att säga att muslimer, som grupp, är ett problem. Jag är också orolig över att de borgerliga partierna öppnar upp för att ge SD inflytande eller tar över deras politiska förslag. Men framför allt är jag orolig över att debatten om vad många med invandrarbakgrund utsätts för redan nu tystnar. I Göteborg arbetar var tredje utrikesfödd förälder på en lön som gör att man ändå hamnar i fattigdom. Det är bara Vänsterpartiet som har en politik för att bryta diskrimineringen och skapa en mer rättvis arbetsmarknad.

3.- Vilka är  Vänsterpartier  viktigaste frågorna inför valet?

Vi är ett socialistiskt och feministisk parti på ekologisk grund. Alla våra politiska förslag handlar om att få ett mer jämlikt Sverige. Sverige har blivit rikare men alla har inte fått ta del av det ökade välståndet. Arbetstiden har inte förkortats sedan 1970-talet. Vi vill börja arbetet med att korta ner arbetstiden till 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det ökar jämställdheten och gör att fler orkar arbeta fram till pensionen. Dagens pensionssystem är orättvist mot arbetare och missgynnar kvinnor. Vi kräver höjd garantipension och vill helt och hållet göra om pensionssystemet. Om vi ska kunna ta oss an klimathotet så måste vi göra det tillsammans. Vi vill ordna en grön investeringsbank så att företag och kommuner till låga ränta kan ställa om till miljövänlig produktion och fasa ut fossila bränslen. De som bidrar mest till utsläppen ska ta det största ansvaret. Det är dags för rättvisa och det är dags att de rikaste betalar mer i skatt. 

4.- Många invandrar grupper har de senaste valet minskar sin valdeltagande. Vad skulle du säga till dessa människor som  stannar hemma och inte röstar?

De senaste årtiondena har klassklyftorna ökat. De rika har blivit rikare och har fått mer att säga till om. Det är också i de rikaste områden som valdeltagandet alltid är otroligt högt. Om den här utvecklingen ska kunna brytas och vi ska få ett mer jämlikt samhälle, då finns det ingen anledning att stanna hemma på valdagen. 

Många med invandrarbakgrund kämpar i vardagen i föreningar, i fackföreningar och i hyresgästföreningen för att uppnå förbättringar. Om Vänsterpartiet får många röster kan vi också fatta politiska beslut som stärker föreningslivet och gör facket och hyresgästföreningen starkare.

5.- Fri tema.  Du kan ta fram något som du anser är viktig inför valet.

Svenskar med chilensk bakgrund vet redan om vad privatiseringar innebär: försämrad välfärd för de allra flesta och groteska vinster för ett fåtal. Detta har redan prövats i Chile. Det är viktigt att svenskar med chilensk bakgrund höjer rösten i frågan. Sveriges välfärd ska inte säljas ut, den ska utvecklas. Välfärdskapitalister har inte i Sverige att göra. Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen lagt ett förslag om att stoppa vinstjakten i välfärden. Moderater, centerpartister, liberaler kristdemokrater och sverigedemokrater röstade emot. Med en stark vänster kan vi lägga fram förslaget på nytt och vinna omröstningen.