Debatt: Nej, Jimmie, det går inte åt helvete – här är 27 saker som visar motsatsen

Carmen Frei exige la salida de Castillo: “Cómo nos va a dar confianza alguien que dice que es canallesco lo que hacemos”
27 augusti, 2018
Ecos del Desierto – Capitulo 2
27 augusti, 2018

Debatt: Nej, Jimmie, det går inte åt helvete – här är 27 saker som visar motsatsen

Debatt: Nej, Jimmie, det går inte åt helvete – här är 27 saker som visar motsatsen

 

 

Så här i valtider är det tydligt att kollapsdrevet fortfarande lever i den politiska debatten. Trots att det går nästan löjligt bra för Sverige i väldigt många avseenden tar gnällandet och missnöjet stor plats i samtalet. Som om det skulle vara det enda sättet att locka väljare på i Sverige 2018.

 

Det finns oerhört många bevis för att det inte är så illa ställt med vårt land som somliga, framförallt Sverigedemokraterna, försöker påskina. Att vi skulle stå inför en vittomspännande välfärdskollaps stämmer inte. Jimmie Åkesson ljuger.

En ”disclaimer” är förstås på sin plats. Jag säger härmed inte att allt fungerar fantastiskt i vårt samhälle. Vi har en del problem, som till exempel bostadsbrist, ökad stress, brist på högkompetent arbetskraft. Och de växande vårdköerna tycks vara en svår knut att lösa trots att landstingen gick med ett överskott på 2,7 miljarder kronor i fjol.

Men det finns oerhört mycket som är positivt. Om inget annat anges jämförs juni månad 2018 med juni månad 2014, det vill säga inför föregående riksdagsval. Hur mådde Sverige då, och hur mår Sverige nu? Här är ett litet urval av många skäl till varför det inte går åt helvete (och att vi, generellt sett, har det bättre nu än då):

 

1.-

Andelen sysselsatta har ökat.

I juni 2018 hade 69,7 procent av svenskarna i åldern 15–74 år sysselsättning, jämfört med 67,6 procent i juni 2014. Ökningen gäller både män och kvinnor. Arbetslösheten har minskat från 9,2 procent 2014 till 7,2 procent 2018 (15–74 år).

2

Andelen sysselsatta bland utrikes födda har ökat från 59,4 procent till 62,2 procent (15–74 år). Särskilt stor är ökningen bland ungdomar (1–24 år), från 28,2 till 41,3 procent. Andelen arbetslösa bland utrikes födda har minskat från 17,8 procent till 16,3 procent (15–74 år).

 

3

Ungdomsarbetslösheten 15–24 år har minskat från 29,4 procent till 23,7 procent – i säsongsrensade siffror är minskningen från 22,8 till 15,9 procent.

 

4

Antalet bidragsberoende svenskar har minskat från 805 574 helårspersoner 2014 till 768 740 helårspersoner 2017. Det är en minskning med 4,6 procent. Med bidrag avses följande bidrag och sociala ersättningar: sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd.

 

5

Segregationen har minskat samtidigt som mångfalden ökat mellan 2012 och 2016. ”Fler och fler bostadsområden hjälps i och med det åt att driva integrationen mellan nya och gamla svenskar”, står det i Hyresgästföreningens artikel om rapporten.

6

Antalet skuldsatta hos Kronofogden har minskat från 427 734 under 2015 till 417 693 under 2017. Samtidigt har antalet personer som berörs av betalningsförelägganden minskat från 390 888 till 387 404 under samma period.

7

Antalet påbörjade lägenheter i nybyggda hus har ökat från 8 26 första kvartalet 2014 till 12 672 motsvarande period 2018. Antalet färdigställda lägenheter har under samma perioder ökat från 7704 till 10 336.

 

8

Staten fick ett ekonomiskt överskott på 61,8 miljarder kronor 2017, att jämföra med ett underskott på 131,5 miljarder kronor 2013.

9

Räknat i procent av BNP har statsskulden minskat från 33,9 procent 2013 till 28,9 procent 2017.

10

Andelen svenskar som uppger att de har ekonomiska problem har minskat från 5,8 procent 2012/13 till 3,4 procent 2016/17. (Källa: SCB)

 

Nota de la Redacción:

Excelente articulo mañana publicaremos la segunda parte con 10 puntos mas y el miercoles los otros 7 puntos restantes. Agradecemos que lo suban a sus respectivos facebook…y lo reenvien a sus conocidos….Gracias.  NO SE OLVIDEN DE VOTAR.