Kategorier
Noticias

Beslut om höjda pensioner

Pensionsmyndighetens startsida

Beslut om höjda pensioner

| nyheter

Den 22 juni beslutade riksdagen att höja garantipensionen med 1 000 kronor före skatt samt att bostadstillägget höjs med ytterligare 100 kronor från och med augusti 2022.
Det tidigare förslaget om ett garantitillägg är inte längre aktuellt. Istället har ett annat förslag röstats igenom idag i riksdagen som innebär höjd garantipension och ytterligare höjning av bostadstillägget.

Beslutet om höjda pensioner innebär:

  • Att nivån på garantipensionen höjs med 1 000 kronor. Det betyder att om du bara har garantipension går du från dagens maxbelopp på 8 779 kronor till 9 781 om du är ensamstående och från 7 853 kronor till 8 855 kronor i månaden om du är gift. Beloppen är före skatt.
  • Bostadstillägget höjs ytterligare med 100 kronor per månad för ensamstående och 50 kronor i månaden för sammanboende.

Den 14 juni höjdes det så kallade konsumtionsstödet i bostadstillägget med 200 kronor för ensamstående och 100 kronor för gifta. Dagens höjning med 100 respektive 50 kronor är därmed en ytterligare höjning av bostadstillägget.

Om du har garantipension idag

Om du har utbetalning av garantipension idag så kommer vi att göra omräkningen automatiskt och du behöver inte göra något. Din nya garantipension kommer att betalas ut i augusti 2022.

Du får meddelande om din nya garantipension i samband med utbetalningen i augusti och beloppet kommer att framgå av utbetalningsbeskedet du får runt 15:e augusti.

Hur beräknas garantipension

Garantipension beräknas på ett beräkningsunderlag bestående av dina inkomstgrundade pensioner, inkomstpension, tilläggspension och eventuell änkepension. Även pension från andra länder ingår i beräkningsunderlaget. Om du har under 14 882 kronor per månad före skatt kan du få garantipension om du är ensamstående eller under 13 477 kronor per månad före skatt om du är gift. De pensioner vi använder i beräkningsunderlaget är inte de samma som du får utbetalt. Det beror på när du tog ut pension, före eller efter 65 år, och på avkastningen på din premiepension.

Mer om garantipension

Din bosättningstid i Sverige påverkar också beräkningen. Det krävs att du bott här i 40 år för att få garantipension med fullt belopp.

Exempel:

Vera, 82 år

Vera har jobbat deltid i 35 år och gick i pension vid 65 år. Hon har bott hela sitt liv i Sverige och är ensamstående. Idag är hon 82 år. Hennes beräknade inkomstgrundade pension är 10 100 kronor per månad före skatt. Hon har garantipension idag med 1 294 kronor per månad. Från augusti 2022 får hon istället 2 296 kronor per månad före skatteavdrag.

Anton, 65 år

Anton har pension från Pensionsmyndigheten. Han har aldrig arbetat i Sverige utan får endast garantipension, beräknad på 30 år med bosättningstid i Sverige. Han är gift. Anton får idag garantipension med 5 890 kronor. Från augusti 2022 får han istället 6 641 kronor per månad före skatteavdrag. Då är garantipensionen beräknad med 30/40-delar då han inte bott i Sverige 40 år utan endast i 30 år.

Hur påverkar garantipensionen bostadstillägget?

Om du har både garantipension och bostadstillägg idag så påverkar inte höjningen av garantipensionen beloppet för bostadstillägg eftersom fribeloppet i beräkningen av bostadstillägget följer nivån för garantipensionen.

Om du har äldreförsörjningsstöd och garantipension kan du få en sänkning av äldreförsörjningsstödet med anledning av att garantipensionen höjs.

Det höjda konsumtionsstödet som gäller från augusti 2022 kommer att betalas ut med automatik till dig som idag redan har bostadstillägg. Du behöver inte göra något. Hur stort ditt bostadstillägg blir från och med augusti kommer att framgå av ditt utbetalningsbesked för augusti.

Fuente:.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/nyheter/beslut-om-hojda-pensioner